top of page

                      The Wonders
                       of the Earth

Những Kỳ Quan của Trái Đất

The wonders of the Earth could be as small as a glass of wine you are tasting. A batch of fine wine grown and fermented with love and care contains the clouds, the sun, the hard work of farmers and the whole universe in it.

Rượu vang nói riêng, và các sản vật từ khắp nơi trên thế giới nói chung, nếu bạn nhắm mắt lại   và tập trung   thưởng thức  bạn sẽ cảm nhận được thấy đám mây, mặt trời, giọt sương, người nông dân và  toàn thể vũ trụ chứa đựng trong chúng. Nói cách khác,  rượu vang và tất thảy các sản vật khi được trồng chăm chút sẽ  không khác gì một kì quan của trái đất - The wonders of the Earth. 

bottom of page